dimecres, 25 de gener de 2012

Fragilitat

Nus que es descorda

Al passar per la teva mirada,

De càlides rencançes,

D’inassolibles deutes.


Dreceres antigues

Que porten enlloc,

De cares tristes,

D’albades solitàries i grises.


Serioses aparences

Que amaguen complicitat,

De nits properes,

De còssos agitats.


Fragilitat inmensa

Que es trenca cada no-res

Que busca eixides

I només troba desconsol.