dimecres, 10 d’abril de 2013

Fum

Vam ser com un incendi d'agost,
que cremava acceleradament la vida.
Vam voler agafar aire per respirar,
però els pulmons se'ns van omplir de fum.

Les flames cremaven cada nit
el amanèixer dels cossos bessons
esperant tot just el dia
que acabaren consumits.

Cendres, cremall i carbó
tot queda rere la dessolació
d'un incendi que mata
la teva vida, la nostra.